• mestral 1
  • mestral 1 b
  • mestral 1 c
  • MESTRAL1REF
  • 955 m2Superficie

Zona: Can Llobateres (Sant Quirze del Vallès).
Parcela edificable en Can Llobateres, en c/ MESTRAL, nº 1.
Parcela ESQUINERA con superficie de 955 m².
Ocupación del 30%.
Cuota edificabilidad 0,5
Altura máxima 7,2 metros
PRECIO DE VENTA + IVA